KVKK

KİŞİSEL VERİLERE İLİŞKİN BİLGİLENDİRME METNİ

 

698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunun (“KVKK”) uyarınca, BEK Teknoloji Sanayi ve Ticaret A.Ş. olarak (vagave.com.tr) kişisel verilerin güvenliği konusuna en yüksek düzeyde önem vermekteyiz.

Anılan kanunun ilgili 3. Maddesinin (d) bendi uyarınca kişisel veri kimliği belirli ya da belirlenebilir gerçek kişiye ait her türlü bilgidir. Bu madde uyarınca siz değerli müşterilerimiz ve iş ortaklarımızdan edinilen bilgiler hizmet kalitemizi artırmak, istatistiksel çalışmalar yürütmek ve gerekli durumlarda şirketimiz ile ilgili sizleri bilgilendirmek adına tarafımızca saklanacaktır. Bu bilgiler arasında isminiz, soy isminiz, cinsiyetiniz, doğum tarihiniz ve yeriniz, telefon numaranız, görüntü ve ses kaydınız, e-posta adresiniz başta olmak üzere kişiliğiniz ile ilgili doğrudan ya da dolaylı olarak tanımlanan her türlü bilgileriniz bulunmaktadır.

Tarafımızca KVKK uyarınca saklanan bilgiler yine ilgili kanunun 8. Ve 9. Maddesi uyarınca kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir. Kişisel verileriniz yazılı/sözlü ve elektronik ortam dahil olmak üzere her türlü iletişim kanalından toplanabilecek olup Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun ilgili 5 ve 6. Maddeleri uyarınca anılan şartlara uygun olarak işlenmektedir.

İlgili kanunun 11. Maddesi gereği kişisel verilerinize yönelik haklarınız aşağıdaki gibidir;

  • Verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • İşlenmişse bilgi talep etme,
  • Kanun’ un amacına uygun olarak kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışından verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri ile ilgili bilgi isteme,
  • Verilerinizin eksik ya da yanlış işlenmesi durumunda bu durumun düzeltilmesini isteme,
  • Verilerinizin silinmesini ve yok edilmesini isteme ve bu işlemlerin verilerin aktarıldığı üçüncü kişiler nezdinde de yapılmasını isteme,
  • Verilerinizin kanuna aykırı işlenmesi durumunda doğmuşsa zararlarınızı isteme hakkına sahipsiniz.

Muvafakat Metni:

Bu metin ile birlikte, tarafınızca paylaşılan isim, soy isim yaş, cinsiyet, medeni durum, ikamet, eğitim düzeyi, fatura içerikleri, cep telefonu numarası, e-posta, kredi kartı bilgileri gibi kişisel bilgilerinizin toplanması, Kişisel Verileri Korunması Kanunu (KVKK) uyarınca işlenmesi ve saklanması, bu bilgilerin sizlere daha iyi hizmet sağlanması, istatistiksel veriye dönüştürülmesi, sözleşme yenileme tarihlerinde tarafınıza hatırlatmalarda bulunulması ve benzer amaçlı işlemlerde kullanılması, KVKK uyarınca yurt içi ve yurt dışı kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, güncellenmesi, değiştirilmesi, birleştirilmesi, sınıflandırılması, aktarılması ve sair işlemlere tabi tutulmasına izin vermiş bulunmaktasınız.

Şirketimizin info@vagave.com.tr  adresine bildirilmesi halinde kişisel verilerinizin silinerek yok edilebilecek veya anonim hale getirilebilecektir. Böyle bir başvuru şirketimizce en kısa sürede yerine getirilecektir.